Sporttrainers voor parkinson

Het is wetenschappelijk bewezen, bewegen is voor mensen met parkinson heel belangrijk en helpt symptomen van de ziekte te bestrijden. Van belang is dat mensen met parkinson blijven bewegen op een manier waar ze enthousiast van worden en voor in beweging komen en blijven. Met het geld van BikevoorParkinson 2018 willen we ons hard maken om beweeg- en sporttrainers in de breedste zin van het woord voor te lichten over parkinson.

Waarom dit doel?

Fietsen, wandelen, zwemmen, boksen, dansen, het zijn allemaal vormen van bewegen waar mensen met parkinson heel goed aan mee kunnen doen. Mits een beweeg- of sporttrainer enige kennis heeft over de ziekte van Parkinson. Hiervoor is kennisoverdracht aan een beweeg- of sporttrainer essentieel. De ziekte van Parkinson is een complexe ziekte en het probleem is dat sporttrainers vaak niet weten hoe zij mensen met parkinson goed kunnen trainen en begeleiden. Andersom weten mensen met parkinson vaak niet welke sporten zij nog kunnen beoefenen om fit te blijven. Tot slot weten (ParkinsonNet) fysio- en oefentherapeuten niet waar zij hun cliënten naar kunnen doorsturen met de zekerheid dat er kennis en expertise is op het gebied van parkinson. Het opgehaalde geld van BikevoorParkinson brengt daar verandering in.

Wat is het eindproduct?

Ondersteunende middelen met als doel een goed inhoudelijk voorlichtingsprogramma. Zowel ParkinsonNet fysio- en oefentherapeuten als mensen met parkinson én diverse beweeg- en sporttrainers denken mee om dit te ontwikkelen. Op deze manier is het eindproduct echt een cocreatie van mensen met parkinson, fysio- en oefentherapeuten en de sportaanbieders. Binnen het voorlichtingsprogramma is de ParkinsonNet fysio- of oefentherapeut het centrale aanspreekpunt. Doordat hij of zij op de hoogte is van de parkinsonexpertise bij verschillende sport- en beweegtrainers, is het mogelijk om mensen gerichter door te verwijzen. Andersom is het voor de sporttrainer cruciaal te weten wie de fysiotherapeut is bij vragen of plotselinge veranderingen in het beloop.

Update december 2018

Al direct na BikevoorParkinson is een projectgroep samengesteld van fysiotherapeuten, mensen met parkinson en sporttrainers; gezamenlijk hebben zij nagedacht over welke informatie een sport- of beweegtrainer zou kunnen helpen bij het werken met mensen met parkinson. Na het ontwikkelen van een raamwerk, worden nu alle onderdelen stuk voor stuk ingevuld met informatie en filmpjes. Uiteindelijk wordt dit omgebouwd tot een e-learning die beschikbaar komt voor alle sporttrainers. In het voorjaar van 2019 gaan we deze testen.

Update augustus 2019

Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest om de parkinsonvoorlichting voor sporttrainers vorm te geven. Nu, nog geen jaar later, kunnen we alvast een mooie sneak preview met u delen. Een animatie met 10 tips voor sporttrainers. Wat volgt nog in september? Een e-learning en een ondersteunende website, www.sporttrainersvoorparkinson.nl, allemaal speciaal voor deze doelgroep.

Bekijk hier de animatie

Update september 2019

Er is hard gewerkt aan de parkinsonvoorlichting voor beweeg-en sporttrainers en het resultaat mag er wezen! De e-learning en ondersteunende website, www.sporttrainersvoorparkinson.nl is klaar!

Kent of bent u zelf een sporttrainer die wel wat hulp kan gebruiken bij het traienne van mensen met parkinson? Verwijs ze dan nu door naar de website.

Bekijk hier de korte animatie die een sporttrainer al een klein beetje inzicht kan geven.