Partners voor mensen met parkinson

Parkinson heeft u niet alleen. U heeft het met uw geliefde, naasten, familie en vrienden, kortom met uw partners. Zij leveren vaak ontzettend belangrijk werk door te ondersteunen, helpen en er ‘gewoon’ te zijn. Daarom fietsen we dit jaar tijdens BikevoorParkinson voor een programma voor de ondersteuning van partners. Dat verdienen deze kanjers!

Update maart 2022

Parkinson Partner in Balans (Parkinson-PiB) is een online zelfmanagementinterventie voor naasten van mensen met de ziekte van Parkinson en gericht op het behouden van een gezonde balans in het dagelijks leven. De naaste leert in deze onlinecursus, gestimuleerd door een persoonlijke coach, enerzijds toe te komen aan de eigen behoeften en gezond te blijven en anderzijds om te gaan met voortdurende veranderingen bij de persoon met de ziekte van Parkinson (zie https://www.partnerinbalans.nl/home/nl/)

Met de opbrengst van BikevoorParkinson 2021 wordt het programma Parkinson Partner in Balans op dit moment verbeterd en uitgebreid met extra modules voor het jonge gezin en het combineren van werk en zorg. Na de zomer wordt de nieuwe versie geïmplementeerd binnen een breed regionaal naasten-aanbod in de regio zuidoost Nederland. Dit levert een implementatieplan op waarmee per ingang van 2023 alle naasten in heel Nederland, passende (online) hulp kunnen vinden en krijgen in de voorbereiding op hun nieuwe rol als mantelzorger. Op deze manier kan de persoon met de ziekte van Parkinson blijvend steun ervaren van zijn of haar naaste gedurende het beloop van de ziekte.