Informatie voor huisartsen

De ziekte van Parkinson stukje bij beetje de wereld uittrappen, dat doen we met BikevoorParkinson. BikevoorParkinson verbindt, vraagt aandacht en haalt geld op voor parkinson. Dat geld gaat ieder jaar naar één specifiek doel of project dat bijdraagt aan betere zorg voor mensen met parkinson. In 2019 stapten we met een grote groep enthousiaste mensen op de fiets om huisartsen en praktijkondersteuners te ondersteunen in hun begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson.

Waarom maken we ons hard voor dit doel? Huisartsen en praktijkondersteuners zien over het algemeen weinig mensen met de ziekte van Parkinson in hun praktijk. Best een uitdaging voor hen dus om precies te weten waar op te letten en wat de beste behandelmogelijkheden zijn. Met de opbrengst zorgen we voor actuele, praktische en aansprekende informatie die makkelijk online beschikbaar is. En die ook daadwerkelijk gebruikt wordt op het moment dat het nodig is. Wat willen we hiermee bereiken? Er voor zorgen dat iedereen met parkinson een goed geïnformeerde huisarts heeft.

Dat brengt ons samen dichter bij één grote missie: de allerbeste zorg mogelijk maken voor iedereen die leeft met parkinson in Nederland.

Update februari 2020

Vorig jaar fietsten we voor informatiemateriaal voor huisartsen en praktijkondersteuners, hoe staat het met dit doel? Het afgelopen half jaar hebben we interviews gehouden met verschillende huisartsen en praktijkondersteuners om een goed beeld te krijgen over welke behoeftes zij precies hebben. Het blijkt dat er veel verschil zit in het aantal mensen met parkinson dat zij zien en dat maakt het lastig om een vorm te kiezen voor het informatiemateriaal. Daarom kiezen we ervoor om meer tijd te steken in het uitzoeken van hoe we ervoor zorgen dat het informatiemateriaal gezien en gebruikt wordt door zoveel mogelijk van hen. Want het uiteindelijke doel blijft hetzelfde: huisartsen en praktijkondersteuners snel en op het juiste moment informatie geven om mensen met parkinson zo goed mogelijk te begeleiden.

Update maart 2021

We zijn samen met een aantal huisartsen en praktijkondersteuners aan de slag gegaan om te inventariseren waar behoefte aan is en of en hoe we hierin kunnen voorzien. Op basis hiervan hebben we een kennisplein Parkinson voor huisartsen en praktijkondersteuners ontwikkeld met daarin een mooi overzicht van relevante informatie over de ziekte van Parkinson en parkinsonismen. Momenteel zijn we bezig met de eerste stappen in de uitrol van het kennisplein onder huisartsen en praktijkondersteuners.

Update maart 2022

Begin vorig jaar begonnen we met de uitrol van het kennisplein voor huisartsen. We maakten een folder om huisartsen en praktijkondersteuners te informeren over het kennisplein. Via de regionale ParkinsonNet netwerken zijn deze folders verspreid. Inmiddels zijn de eerste licenties afgegeven en kunnen verschillende huisartsen en praktijkondersteuners gemakkelijk en laagdrempelig informatie opzoeken over de ziekte van Parkinson.

De eerste evaluaties zijn positief en het komende jaar gaan we hard aan de slag om nog meer huisartsen en praktijkondersteuners te informeren over het kennisplein.