T

Team PJ

Team Parkinson (de)Jong

Opgehaald

2.448
68% bereikt van het totaalbedrag € 3.550

Door te fietsen zijn we in beweging en beweging is goed voor mensen met Parkinson en voor iedereen!