T

Team PJ

Team Parkinson (de)Jong

Opgehaald

50
3% bereikt van het totaalbedrag € 1.500

Door te fietsen zijn we in beweging en beweging is goed voor mensen met Parkinson en voor iedereen!